Belopp brutto Skatt Netto   Utbetalas
Inkomspension, FK 11 617 kr 3 485 kr 8 132 kr   18:e
Tillägspension, FK 4 811 kr 1 443 kr 3 368 kr   18:e
Premiepension FK 2 103 kr 631 kr 1 472 kr 12 972 kr 18:e
AMF 1 658 kr 497 kr 1 161 kr   22:e
KAP-KL förmånsbestämd ålderspension 1 445 kr 434 kr 1 028 kr   18:e
Kåpan, kompl och ind. ålderspensin  853 kr 256 kr 628 kr   18:e
KAP-KL, innan 2008 Skandia 2 303 kr 691 kr 1 637 kr   18:e
Summa 24 790 kr 7 437 kr 17 425 kr    
         
Benneth Belopp brutto Skatt Netto    
Inkomspension, FK 10 644 kr 2 052 kr 8 592 kr   18:e
Tillägspension, FK 3 870 kr 746 kr 3 124 kr   18:e
Premiepension FK 2 181 kr 420 kr 1 761 kr 13 477 kr 18:e
Länsförsäkringar 527 kr 158 kr 369 kr   kvartalsvis
Kommunal tjänstepension Skandia 4 057 kr 1 217 kr 2 884 kr   18:e
Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL 3 246 kr 973 kr 2 273 kr   19:e
Summa 24 525 kr 5 566 kr 19 003 kr    
         
Summa: 49 315 kr 13 003 kr 36 428 kr    

Uppdaterat 2018-01-31