Belopp brutto Skatt Netto   Utbetalas jan-21 jan-22
Inkomspension, FK 12 176 kr       18:e    
Tillägspension, FK 5 010 kr       18:e 1 365 kr 1 557 kr
Premiepension FK 2 480 kr 5 899 kr 13 767 kr   18:e 115 kr 125 kr
AMF 1 949 kr 584 kr 1 365 kr   22:e 106 kr 108 kr
SPV.se ålderspension 151 kr 45 kr 106 kr   18:e 1 075 kr 1 091 kr
KAP-KL förmånsbestämd ålderspension 1 535 kr 460 kr 1 075 kr   17:e 3 017 kr 3 061 kr
Kåpan, kompl och ind. ålderspensin  164 kr 49 kr 115 kr   18:e 1 712 kr 1 737 kr
KAP-KL, innan 2008 Skandia 2 446 kr 734 kr 1 712 kr   18:e 2 494 kr 2 789 kr
Summa 25 911 kr 7 771 kr 18 140 kr     14 485 kr 15 793 kr
          13 767 kr 14 574 kr
Benneth Belopp brutto Skatt Netto        
Inkomspension, FK 11 088 kr       18:e Li 19 192 kr
Tillägspension, FK 4 031 kr       18:e Benneth 21 643 kr
Premiepension FK 2 804 kr 3 438 kr 14 485 kr   18:e    
Länsförsäkringar 0 kr 0 kr 0 kr   kvartalsvis  
Kommunal tjänstepension Skandia 4 373 kr 1 312 kr 3 061 kr   18:e

ökning

2699:-
Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL 3 562 kr 1 068 kr 2 494 kr   19:e    
Summa 25 858 kr 5 818 kr 20 040 kr     38 136 kr 40 835 kr

 

         

Uppdaterat 2022-01-18